پلی یوریا گرم (Pure)

پلی یوریا گرم به صورت پاششی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول برای مصارف صنعتی و تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای کاربرد های گسترده و متنوعی می باشد.